Sunday, 11 October 2009

Archbishop’s visit

His Eminence the Archbishop Gregorios of Thyateira and Great Britain has visited our Church today.

He presided at the Pontifical Mass and at the end he granted spiritual gifts to our Parish Priest Fr. Anastasios by offering him the title and the officium of “Protopresbyter”, the highest title a married Priest can get, and then he blessed 4 Altar Servers and made them "Readers" of our Church. These are Alexandros Mateides, Stefanos Pouros, Nicholas Charalambous and Alexandros Charalambous.

Everyone was made to feel very happy today.

Our congregation was honoured to received His Eminence and to witness the granting of those important byzantine titles.

2 comments:

Serafim said...

Great Father,
8erma euxes kai sugxaritiria!
Oi poluxrovoi kopoi pavta avtamibovte arga n grngora.

Mia polu xaroumevn nmera gia tnv Koivotnta mas, kai gia olous mas.

Euxomai o pavtoduvamos va mas exei olous evwmevous kai duvatous, va mas kateu8uvei swsta, kai suvtoma va mas axiwsei va feroume se peras to duskolo ergo, kai va leitourgnsoume stov Neo mas Nao.

St. Panteleimon Church said...

@ Serafim,

Σ' ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα.

Συνυπογράφω τις ευχές σου.